V roku 2018 sa v mnohých mestách na Slovensku uskutočnilo niekoľko demonštrácií pod spoločnou myšlienkou „Za slušné Slovensko“. Účastníci verejných stretnutí reagovali na vzniknutú aktuálnu politickú situáciu: predovšetkým kritizovali aktuálnu politickú garnitúru, ktorá priamo či nepriamo podporuje alebo akceptuje prospechárske, korupčné a neférové správanie politikov a ich oligarchov. V téme „Moje slušné Slovensko“ by autorimali odpovedať na otázku – čím môžem ja alebo čím môžeme my prispieť ku slušnému Slovensku svojim vlastným pričinením – správaním a počínaním vo svojom bezprostrednom okolí. „Slušné Slovensko“ v tomto prípade chápemev najširšom význame, nie iba v kontexte politických protestov.

Žáner: ľubovoľný spravodajský alebo publicistický príspevok – zvuková nahrávka s využitím jedného žánru alebo kombináciou niekoľkých žánrov (reportáž, montáž, rozhovor, anketa a pod.)