Každé IRŠ na Slovensku (i v Česku) si v priebehu svojej existencie pripomína svoje výročie založenia, zvyčajne „okrúhle“ alebo „polookrúhle“. Súčasníci organizujú stretnutia s bývalými členmi, pripomínajú sa legendárne programy z minulosti, z archívov a pod. Cieľom nahrávky v tejto kategórii je predstaviť konkrétne IRŠ cez spomienky, cez vlastný archív, cez bývalých členov a podobne. Dôležitý je aj vplyv členstva v IRŠ počas vysokoškolského štúdia na ďalší osobný či pracovný život IRŠ-áka bez ohľadu na to, či dotyčný „pamätník – bývalý člen IRŠ“ pracuje v médiách, alebo nie: ako sa členstvo v IRŠ „podpísalo“ na ďalšom osobnom alebo profesijnom živote jednotlivca.

Poznámka: Pri tvorbe v tejto kategórii nie je povolené využiť ako respondentov členov poroty alebo kohokoľvek z organizátorov RR.

Žáner: ľubovoľný spravodajský alebo publicistický príspevok – zvuková nahrávka s využitím jedného žánru alebo kombináciou niekoľkých žánrov (reportáž, montáž, rozhovor, anketa a pod.)