Naše životy sa zrýchľujú, pokrok vo vede a technike, digitálne technológie, komunikačnéa sociálne siete nás posúvajú vpred – v skracujúcom sa čase musíme spracovať stále viac informácií. Ako sipredstavujeme svoju budúcnosť – osobnú, životnú, pracovnú, existenčnú? Pohltia nás výdobytky digitálneho sveta?Alebo sa vieme a chceme vrátiť aj k iným „klasickým“ hodnotám… A naozaj sa k nim vrátime? Ako chceme alebo ako nechceme, aby vyzerala naša budúcnosť? Odpoveď na tieto otázky môžeme priniesť v spracovaní príspevku.

Žáner: ide o zaujímavú zvukovú nahrávku použiteľnú v rozhlasovom vysielaní, v ktorej nebudú použité žiadne slová (= ľudská reč vo forme redaktora, moderátora, herca a pod.). Použitie fragmentov čistej hudobnej skladby (bez slov) je povolené. Zvuková kulisa v podobe ľudských hlasov v pozadí (všeobecná neidentifikovateľná vrava v autobuse, na štadióne, na verejnom priestranstve…) je povolená. Použitie fragmentov cudzej (profesionálne) spievanej skladby (piesne) je povolené. Naspievanie vlastnej piesne s vlastným textom na zadanú tému nie je povolené.

Formálny komentár: cieľom je vytvoriť zaujímavú zvukovú nahrávku s použitím rôznych zvukových efektov (prirodzených alebo umelo vytvorených), hudby či pesničiek bez použitia klasického ľudského hlasu (redaktor, moderátor, herec…) na danú tému. Ide o vyjadrenie nálad, citov a pocitov v rôznych bežných životných situáciách pomocou zvukových efektov kombinovaných s hudbou. Použité zvuky môžu vytvárať nejakú dejovú líniu.