Keďže tohtoročná RR sa koná vo Zvolene, metaforu „My sme les“ sme si len požičali z názvu občianskeho združenia. Cieľom nahrávok v tejto kategórii však nie je prvoplánová podpora nejakého občianskeho združenia, ani rozhodovať v názorových sporoch ochranári – lesníci. Zmyslom je „čisté“ zvukové vyjadrenie toho, ako subjektívne vnímame les a život v lese. V rámci bežnej reality môžeme znázorniť pozitíva (bežný život v lese) ale aj negatíva (nelegálna ťažba a pod.). Zvuková nahrávka však nemusí odrážať len tvrdú realitu, les môžeme chápať aj ako „fantazijný“ priestor na príbehy, ako sa dejú napr. v rozprávkovom lese…

Žáner: ide o zaujímavú zvukovú nahrávku použiteľnú v rozhlasovom vysielaní, v ktorej nebudú použité žiadne slová (= ľudská reč vo forme redaktora, moderátora, herca a pod.). Použitie fragmentov čistej hudobnej skladby (bez slov) je povolené. Zvuková kulisa v podobe ľudských hlasov v pozadí (všeobecná neidentifikovateľná vrava v autobuse, na štadióne, na verejnom priestranstve…) je povolená. Použitie fragmentov cudzej (profesionálne) spievanej skladby (piesne) je povolené. Naspievanie vlastnej piesne s vlastným textom na zadanú tému nie je povolené.

Formálny komentár: cieľom je vytvoriť zaujímavú zvukovú nahrávku s použitím rôznych zvukových efektov (prirodzených alebo umelo vytvorených), hudby či pesničiek bez použitia klasického ľudského hlasu (redaktor, moderátor, herec…) na danú tému. Ide o vyjadrenie nálad, citov a pocitov v rôznych bežných životných situáciách pomocou zvukových efektov kombinovaných s hudbou. Použité zvuky môžu vytvárať nejakú dejovú líniu.