info@radiorallye.sk

Hlavný organizátor:

Logo Asociácie členov a sympatizantov IRŠ

Asociácia členov a sympatizantov IRŠ
Palárikova 12
040 01 Košice

www.acasirs.sk

IČO: 42325129
Právna forma: Občianske združenie
IBAN: SK6509000000005050605406
Právna forma: Občianske združenie
Registrované na MV SR pod číslom VVS/1-900/90-38705