Stretnutie amatérskych „rozhlasákov“ sa tento rok sťahuje do Českých Budějovíc

Jihočeská univerzita 2013 Libor Svacek, Kaplicka 447, 381 01 Cesky Krumlov, CZ. E- mail: box@fotosvacek.cz

Vysokoškolské internátne rozhlasové štúdiá (IRŠ) a univerzitné rádiá sa dvanástykrát stretnú na súťažnej prehliadke RÁDIORALLYE 2016. Podujatie, ktoré organizuje Asociácia členov a sympatizantov IRŠ,  sa v tomto roku prechodne sťahuje do Českej republiky na pôdu tamojšieho Rádia K2 Juhočeskej univerzity České Budějovice. Podujatie s účasťou približne 120 mladých ľudí bude od štvrtka 17. marca do nedele 20. marca 2016. Na akcii sa podieľa Slovenská spoločnosť elektronikov, odborným garantom je Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) – Slovenský rozhlas. Akcia je zároveň postupovou súťažou na medzinárodnú prehliadku fonoamatérov CIMES 2016, ktorej 65. ročník sa koná na jeseň vo Švajčiarsku s účasťou fono a videoamatérov z členských krajín Medzinárodnej federácie lovcov zvukov FICS.

Nahrávky si budú kolektívy vzájomne hodnotiť
Jihočeská univerzita České Budějovice
Jihočeská univerzita České Budějovice Libor Svacek, Kaplicka 447, 381 01 Cesky Krumlov, CZ. E- mail: box@fotosvacek.cz

Dovedna  11 kolektívov amatérskych rozhlasových tvorcov prihlásilo do tohtoročnej súťaže spolu 136 nahrávok (vyše päť a štvrť hodiny čistého času) v špecializovaných kategóriách: literárno-dramatické relácie, spravodajstvo a publicistika, hudobné programy i kompozície, zvučky, jingle a reklamy. V programe je aj simulácia živého vysielania a kategória novinárskej pohotovosti: realizačný tím si vyžrebuje niektorú z nadefinovaných tém a v časovom limite tri hodiny musí svoju tému spracovať do vysielateľnej podoby s využitím bežných žurnalistických postupov a žánrov. Ide o amatérsku súťaž, nahrávky si budú sami vzájomne hodnotiť redaktori, moderátori, hudobní dramaturgovia a zvukári zo zúčastnených univerzitných rádií (TLIS Bratislava, Aetter Trnava, RAPEŠ Žilina, Rádio X Žilina, INRO Zvolen, PULZ rádio Ružomberok, ŠTuRKo Košice, Rádio 9 Košice a Rádio PaF Prešov). Aj tento rok budú chýbať nitrianske IRŠ Mladosť a trnavské IRŠ Karavána. Aj na dvanástej Rádiorallye sa aktívne zúčastňujú dve amatérske univerzitné rádiá z Českej republiky: hostiteľské Rádio K2 z Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach a Rádio R z Masarykovej univerzity Brno.

Túžba poznať ďalšie podobné rádiá

Dôvod, prečo Rádio K2 prijalo pozvanie do slovenskej Rádiorallye pred štyrmi rokmi, bola túžba poznať ďalšie podobné rádiá a porovnať sa, či v konkurencii obstojíme. Dôležité bolo získať nové skúsenosti, pretože roku 2013 bolo Rádio K2 vo svojich začiatkoch. Radi sme spoznali ľudí, ktorí fungujú na rovnakej rozhlasovej vlne“, hovorí riaditeľ Rádia K2 Jakub Janíček. „Myslím si, že sme sa už stali plnohodnotnou súčasťou kolektívu Rádiorallye a preto sme sa rozhodli tento rok privítať priateľov zo Slovenska aj so súťažou Rádiorallye 2016. Sme veľmi radi, že môžeme Rádiorallye rozšíriť za hranice Slovenska a dať podujatiu nový rozmer. Veríme, že pre našich kolegov to bude rovnaké dobrodružstvo a zážitok, ako pre nás boli predchádzajúce tri ročníky Rádiorallye na Slovensku“, uzatvára šéf organizačného štábu Rádia K 2 Jakub Janíček.

Štúdio Rádia K2
Štúdio Rádia K2
Základňa talentov

Univerzitné rádiá sú základňou talentov pre profesionálne rozhlasové prostredie, preto v odbornej hodnotiacej porote prisľúbili účasť zástupcovia z profesionálnych médií: zo Slovenského rozhlasu RTVS,  z Českého rozhlasu České Budějovice a z Rádia Košice. Rozhlasoví profesionáli si pripravili pre svojich mladších kolegov konzultácie k nahrávkam i k rozhlasovej práci.

Súťaž  Rádiorallye nadviazala na niekdajšie celoslovenské stretnutia „IRŠiek“ pod názvom „Amatérsky zvukový záznam“, ktoré v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch minulého storočia organizoval niekdajší Slovenský klub audiovízie v gescii Národného osvetového centra a Slovenského rozhlasu v Bratislave. Prvý ročník obnovenej súťaže sa uskutočnil v roku 2005 na pôde študentského Rádia 9 v Košiciach. Titul najúspešnejšieho kolektívu z roka 2015 obhajuje Rádio X zo Žilinskej univerzity.