Všeobecné informácie

O súťaži

Rádiorallye je výročná súťažná prehliadka tvorby a vysielania amatérskych univerzitných, vysokoškolských a internátnych rozhlasových štúdií, krúžkov, klubov za účasti subjektov zo Slovenskej republiky a z Českej republiky (ďalej len IRŠ). Cieľom súťaže Rádiorallye je prezentovať najkvalitnejšiu tvorbu, program a vysielanie IRŠ.

Účastníci Rádiorallye 2018

Účastníci

Rádiorallye je uzatvorené (neverejné) podujatie určené a prístupné výlučne členom IRŠ, členom porôt a oficiálne pozvaným hosťom. Zoznam účastníkov a program podujatia je v spoločnej kompetencii hlavného organizátora  a spoluorganizátora.

Odborná porota a zástupcovia AČAS IRŠ a SKSE na Rádiorallye 2017

Kto za tým stojí

Vyhlasovateľom a hlavným organizátorom súťaže je Asociácia členov a sympatizantov IRŠ. Spoluorganizátorom je IRŠ každý rok v inom meste. Miesto a termín konania súťaže sa určí približne jeden rok vopred na predchádzajúcom ročníku súťaže.  Celá súťaž sa riadi Štatútom Rádiorallye, ktorý je pre všetkých účastníkov záväzný. Hlavnú odbornú a mediálnu podporu zastrešuje Rozhlas a televízia Slovenska. Hlavným partnerom organizácie podujatia je Slovenská spoločnosť elektronikov.

Po uzávierke pred samotnou súťažou

Základné čísla Rádiorallye 2019

Čísla reflektujú stav aktuálneho ročníka pred jeho konaním. V priebehu Rádiorallye vznikajú ďalšie súťažné rozhlasové programy, a to nahrávky v kategórii žurnalistickej pohotovosti – s názvom FONORALLYE – a tiež vrchol súťaže – ŽIVÉ VYSIELANIE každého zúčastneného kolektívu.

123
súťažných nahrávok
4
hodiny
49
minút
41
sekúnd

Posledné novinky

IRŠ Rapeš - vítazný tím Rádiorallye 2019

Titul „IRŠ roka 2019“ smeruje do Žiliny

Výsledky 15. ročníka medzinárodnej súťaže internátnych rozhlasových štúdií a univerzitných rádií Najúspešnejším vysokoškolským internátnym rozhlasovým štúdiom na súťaži Rádiorallye 2019 sa stal RAPEŠ – internátne rozhlasové štúdio Žilinskej univerzity. Výsledok vyplynul z hodnotenia poroty 15. …

Logo rádia TLIS

Rádiorallye 2019 prichádza do Bratislavy

Do Bratislavy prichádza 120 študentov z ôsmich slovenských univerzít a z jednej českej univerzity. Spoločnou záľubou je rozhlasové vysielanie. Asociácia členov a sympatizantov IRŠ a Internátne rozhlasové štúdio TLIS Bratislava pozýva svojich kolegov, amatérskych „rozhlasákov“, …