O súťaži

Rádiorallye je výročná súťažná prehliadka tvorby a vysielania amatérskych univerzitných, vysokoškolských a internátnych rozhlasových štúdií, krúžkov, klubov za účasti subjektov zo Slovenskej republiky a z Českej republiky (ďalej len IRŠ). Cieľom súťaže Rádiorallye je prezentovať najkvalitnejšiu tvorbu, program a vysielanie IRŠ.

Rádiorallye je uzatvorené (neverejné) podujatie určené a prístupné výlučne členom IRŠ, členom porôt a oficiálne pozvaným hosťom. Zoznam účastníkov a program podujatia je v spoločnej kompetencii hlavného organizátora  a spoluorganizátora.

Vyhlasovateľom a hlavným organizátorom súťaže je Asociácia členov a sympatizantov IRŠ. Spoluorganizátorom je IRŠ každý rok v inom meste. Miesto a termín konania súťaže sa určí približne jeden rok vopred na predchádzajúcom ročníku súťaže.  Celá súťaž sa riadi Štatútom Rádiorallye, ktorý je pre všetkých účastníkov záväzný. Hlavnú odbornú a mediálnu podporu zastrešuje Rozhlas a televízia Slovenska. Hlavným partnerom organizácie podujatia je Slovenská spoločnosť elektronikov.